تماس با ما

آدرس کارخانه :خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – شهرک صنعتی خیام –فاز ۲- انتهای کار آفرین جنوبی ۳ –
شرکت صنایع غذایی نوژین نیشابور

تلفن : ۰۵۱۴۳۲۶۱۰۶۶ – ۰۵۱۴۳۲۶۱۰۶۷

نمابر : ۰۵۱۴۳۲۶۱۰۶۷

کد پستی : ۹۳۴۴۱۶۴۷۴۹